Search
  • Martin Nemeth

Odobierka: tipy na odobierku

Updated: Sep 8

Jeden z najdojemnejších momentov, kedy sa slzám neubránia ani mladomanželia, ani rodičia je odobierka. Tento krásny zvyk sa zachoval a zažili sme ho na viacerých svadbách. Je to čas, kedy budúci mnovomanželia vyjadrujú vďaku svojim rodičom.


Prinášame vám ukážky z čítania, ktoré majú na odobierke vačšinou na starosti svedkovia.


Ukážka 1:

Svadobný deň a vôkol plno lásky. Kytica kvetov, myrta voňavá. Snáď práve teraz spomínaš mamička na rozcuchané vlásky, prvé krôčiky a nesmelé hlásky. Viem, koľko nehy si mi dala, nad postieľkou sa skláňala a pesničkou ma uspávala.


Dnes v bielom stojím pred tebou a čosi sa vo mne zviera, ďakujem ti mamička láskavá a milá, snáď viac pochopím, keď sama budem mama, snáď porozumiem slzám, ktoré spod rias tvojich sa derú a ústam tvojim hodvábnym úsmev z tváre berú.


A tebe otecko chcem poďakovať za úprimnosť a lásku, ktorú budem i naďalej potrebovať.

Vám, drahí rodičia, chcem poďakovať za obetavosť, s ktorou ste vychovali z chlapca muža. Vďaka Vám som spoznal svet, vďaka Vám som sa naučil ľuďom rozumieť.


Ďakujeme Vám za všetko, čo ste nám od malička dali, že ste nás radi mali a v láske vychovali. Zo srdca ľutujeme každý planý skutok, ktorým sme Vám spôsobili zármutok.

Vaše odpustenie nám na cestu manželstva dajte a v dobrom na nás spomínajte.


Pobozkanie rodičov a „nových rodičov“.
Ukážka 2

Moja milovaná mamička!

Dala si mi to najcennejšie a to život. Ďakujem Ti za lásku, starostlivosť i radosť. Mnohokrát si svoj sladký sen prerývala, chránila si ma od choroby a iného nešťastia. Tešila si sa z mojich prvých krôčikov a mojich prvých slov-mama, ktoré mi ostalo do dnešného dňa a ostane pre mňa cenným. Vždy si ma viedla len k tomu najlepšiemu: k čestnosti, úprimnosti, vážiť si prácu, dávať úctu starším, dobre študovať, nekráčať zlými chodníčkami. Spolu so mnou si prežívala všetky moje úspechy ale aj sklamania. Odchádzam spod tvojej opatery, ale neprestávam byť tvojím synom. Odpusť mi či už nepremyslené slová, alebo činy, ktorými som tvoje srdce ranil. Prosím o Tvoje materinské požehnanie.


Môj milovaný otecko! Úprimne ti ďakujem za tvoju starostlivosť i za tvoju rodičovskú lásku. Viem, že si sa vždy o mňa staral tak, aby mi nič nechýbalo a ja si to veľmi vážim. Prosím ťa o odpustenie mojich nerozvážnych krokov či činov a taktiež ťa prosím, aby si mi dnes, keď opúšťam rodičovské hniezdo, dal svoje otcovské požehnanie a vyprevadil ma na cestu životom.


Ukážka 3:

Vážení prítomní, (vedľa seba stoja ženích, rodičia ženícha, nevesta a rodičia nevesty) prosím o láskavé dovolenie, predniesť vinš kratučký k svadobnej slávnosti, privítať mladí pár, aj Vás milých hostí. Všetci pekne vitajte!

Čo pýtate, tu máte. (ukáže rukou na nevestu) Pýtate od nás túto mladú devu, vienkom ozdobenú, pre svojho ženícha, ktorý o ňu žiada, ktorý po jej boku svoje šťastie hľadá.


A Ty mladý ženích, (hovorí smerom k ženíchovi) či túto prijímaš, či je toto ona, o ktorú si žiadaš? Ženích:… Áno…


Keď si si už vybral, s pomedzi nás jednu, prijmi ju láskavo pod svoju ochranu.


Ja som bola o to požiadaná, od mladej nevesty darček Ti priniesti. Perečko zelené, ručníček bielený, aby si jej navždy zostal verný. (pripne ženíchovi pierko a odovzdá vreckovku)


Za prijaté dary, patrí sa odmeniť, patrí sa i Tebe, nevestu obdariť. Darček od ženícha je znakom ľúbosti. (ženích dá neveste kyticu, pobozkajú sa a zostanú stáť vedľa seba).
Ukážka 4:

Drahí rodičia, milá rodina. Dnešný deň je pre Vaše deti (mená snúbencov) veľmi krásny a pamätný. Pred vstupom do Božieho chrámu. aby tam prijali sviatostné manželstvo, by Vám chceli poďakovať za život, ktorý ste im dali, za lásku a starostlivosť, ktorou ste ich po celý život obohacovali. Zároveň Vás odprosujú za všetky previnenia a prehrešky, ktorých sa voči Vám dopustili. (mená snúbencov) vážte si jeden druhého a celý Váš spoločný život. Nezabúdajte ani na svojich rodičov, ktorí Vás s láskou vychovávali. Nech Vás Pán Boh ochraňuje na každom kroku, obdarí Vás láskou, zdravím a Božími milosťami.


Nevesta a potom ženích opakuje:

Milí rodičia a krstní rodičia, keď sa teraz odoberáme pred svätý oltár, prosím o požehnanie do nového života. Ďakujem Vám za všetko, čo ste mi od malička dali, že ste ma radi mali a v láske vychovali. Odpustite mi, že som Vás kedy nahnevala a prosím, Vaše požehnanie na cestu mi dajte.


Nevesta ku „novým rodičom“:

Prijmite ma do rodiny ako Vašu dcéru.

A ženích:

Ďakujem Vám, že ste ju pre mňa vychovali a za ženu ste mi ju dali.

Krstný rodič:

Poprosím rodičov o požehnanie.#odobierka #odobierkatext #cojeodobierka

41 views0 comments

Recent Posts

See All